Kies uw taal

FITdoc

Document Management

Nieuwsgierig naar onze prijzen?

Scanoplossingen

Ondanks de enorme toename van digitale kantoordocumenten, blijft de hoeveelheid papier in sommige sectoren aanzienlijk groot. Vooral de grote hoeveelheid verschillende documenten zorgt ervoor dat scannen en toewijzen van het document aan de juiste klant, project, dossier of map enorm tijdsintensief is.

Scannen van kantoordocumenten en administratie

Met FITdoc gaat u eenvoudig zelf aan de slag om alle papieren documenten (contracten, facturen, polissen, bestekken,…) te digitaliseren. Voor het inscannen wordt de nodige basisinformatie aan het document toegewezen (vb. klant, eventueel toe te wijzen locatie, etc) via een barcode. Hierbij kan deze informatie uit een bestaande database uitgelezen (vb. bestaand software pakket of Excellijst) of manueel aangevuld worden. Daarnaast kan het document eveneens verder verrijkt worden met extra informatie die op het document terug te vinden is (vb. contractnummers, referenties,…). Na de scanopdracht wordt het document volledig digitaal doorzoekbaar (OCR) en kunt u het raadplegen op de gewenste locatie: eigen mappenstructuur, cloud, FITdoc DMS ...

Ook indien u beschikt over grotere hoeveelheden papier, kan FITdoc hiermee aan de slag. Ontdek onze oplossingen voor het scannen van archieven en grote hoeveelheden papier.

Scanoplossingen voor grote archieven

U hebt grote archieven die u wenst te digitaliseren? Plaats te besparen? Of u wenst uw archief, eindeloze rij ringmappen volledig digitaal doorzoekbaar te maken?

overdracht
documenten

01

zelf
leveren

fitdoc safe pickup
service

scanklaar maken
documenten

02

the scanning
begins

03

opslaan

04

externe database

eigen mappenstructuur, server,
cloud, dms

dms fitdoc

toewijzen
metadata

documenten
terugbezorgen

05

ophalen

fit archief

fit destroy

Vernietiging van papieren archieven

Na een scanopdracht kunnen de papieren documenten door ons verder bewaard of vernietigd worden. Indien gewenst kan voor deze vernietiging een certificaat afgeleverd worden.