Kies uw taal

MountQ

Planningstool

Nieuwsgierig naar onze prijzen?

Werking

01

OPROEP KOMT
BINNEN

02

INPLANNEN VIA
PLANBORD

03

DIGITALE OPDRACHT
METEEN BESCHIKBAAR

04

UITVOEREN
INTERVENTIE

05

AUTOMATISCHE
TERUGKOPPELING

Hoe gaat MountQ te werk?

  1. OPROEP KOMT BINNEN - De oproep komt binnen via telefoon, mail, ERP (vb. terugkerende onderhoudswerken),… en wordt geregistreerd in MountQ. Via het ‘call window’ wordt alle noodzakelijk informatie geregistreerd die nodig is om de interventie correct uit te voeren. Alle informatie die reeds voor handen was (vb. klanteninformatie of historische data van eerdere herstellingen) wordt meteen opgehaald. Zo is er geen dubbel werk nodig.
  2. INPLANNEN VIA PLANBORD: Op het planbord kan de interventie meteen ingepland worden. MountQ zal zelf suggesties geven, rekening houdend met eerdere ingeplande interventies: prioriteit, afstand/route, specifieke bedrijfsregels of benodigde attesten,… De planning gaat steeds uit van een optimale bezitting van de resources. Het algoritme (zgn. MountQ-kernel) gebruikt relatie- en patroonherkenning om de planning te stroomlijnen en onder- of overbezetting te vermijden. Zo wordt de productiviteit naar een hoger niveau getild.
  3. DIGITALE OPDRACHT METEEN BESCHIKBAAR: In real-time vindt een synchronisatie plaats met de service werknemers of eventuele externe onderaannemers. Tegelijk wordt ook de werkbon (automatisch) aangemaakt en aan de juiste persoon bezorgd: via de mobiele applicatie voor eigen werknemers of online portaal voor externe onderaannemers.
  4. UITVOEREN INTERVENTIE:
    START INTERVENTIE - Alle interventies worden volgens prioriteit of chronologie weergegeven op de mobiele app. Zo heeft de medewerkers steeds alle nodige klanteninformatie en interventieomschrijving bij de hand. Tevens kunnen ook eventuele voorgaande interventies of apparatuur gecontroleerd worden. Met het opstarten wordt achterliggend ook meteen de tijdsregistratie opgestart en kilometers genoteerd.
    AFWERKEN INTERVENTIE - Bij het afwerken van de interventie, wordt een bezoekrapport opgemaakt en meteen gestockeerd in het centrale digitale archief. Zo is de hoofdzetel en dispatch meteen op de hoogte. Foto’s van de interventie of een voor gedefinieerd script (ev. onderhoudscontracten, klantenbevraging, etc) kunnen toegevoegd worden, terwijl je steeds de af te leveren attesten (vb. BTW 6%-attest), bon of rapporten bij de hand hebt.
  5. AUTOMATISCHE TERUGKOPPELING: Terugkoppeling gebeurt onmiddellijk en in real-time. Na het afwerken van de interventie, wordt de opdracht gesloten en worden de dispatch, planning en eventuele andere personen meteen op de hoogte gebracht. Achterliggend kan dit eventueel gekoppeld worden aan externe software zoals een ERP-toepassing of andere bedrijfssoftware.