Kies uw taal

MountQ

Planningstool

Nieuwsgierig naar onze prijzen?

Voordelen

Een goede planning is voor elke organisatie anders en is niet altijd een evidentie. Het is niet alleen enorm tijdrovend, ook moet de planner steeds over heel wat (up-to-date) informatie beschikken zoals de beschrijving van de opdracht, last minute wijzigingen, resources of competenties.

MountQ houdt rekening met de competenties van elke werknemer - Voor elke opdracht of project, wordt rekening gehouden met het specifieke kennisprofiel van de werknemer. Zo worden alle werknemers ingedeeld in afzonderlijke kennispools die kunnen gematcht worden aan een specifieke opdracht.

Optimalisatie - MountQ gaat steeds uit van een optimale bezitting van de resources. Zo wordt onder of overbezetting vermeden en wordt de productiviteit naar een hoger niveau getild. Verder wordt ook afstand- en route-optimalisatie meegenomen in het opstellen van de planning.

Houd rekening met regels eigen aan de organisatie of bedrijfscultuur - Elke organisatie is anders. Denk hierbij aan afspraken die binnen de organisatie van toepassing zijn en eventuele wetgevende kaders (vb. CAO’s die het maximaal te presteren uren bepalen). Bovendien krijgt elke regel een gewicht of prioriteit mee. Het gewicht en prioriteit, kan eveneens zelf bepaald worden door de planner. Ook deze ‘regels’ worden achterliggend meegenomen om tot een optimale planning te komen.

Directe matching & automatisering - MountQ zoekt automatisch patronen en relaties in de aanwezige informatie. Zo kunnen specifieke opdrachten gekoppeld worden aan competenties van werknemers, resources en materiaal.

Stuur snel bij (vb. dringende interventie) waar nodig - meteen na het inplannen van de opdracht, kan deze doorgegeven worden aan de medewerker op de baan. Zo worden de opdrachten en takenlijsten van de mobiele medewerkers in real-time gewijzigd en bijgestuurd waar nodig.

Snelle toegang tot de juiste documenten en informatie - Alle actuele en correcte informatie bij de hand hebben, is cruciaal om snel en efficiënt te kunnen reageren. Via een integratie via onze API met FITdoc (Document Management System) kunnen documenten rechtstreeks door de planner alsook op locatie geconsulteerd worden.

Integratiemogelijkheden - centraliseer essentiële informatie en integreer MountQ eenvoudig aan uw bestaande bedrijfssoftware. Conform de Qastan-filosofie werd ook MountQ ontwikkeld met het oog op integratie binnen een bestaande context.Denk hier onder meer ook aan een ERP, track&trace, tijdsregistratie of een document management systeem. Via onze API koppelt MountQ eenvoudig aan uw huidige software..

Tijdswinst - Tijdswinst spreekt misschien voor zich, al biedt het algoritme de mogelijkheid om nog nét iets verder te gaan. Een doeltreffende en optimale planning, betekent immers meer dan pure tijdswinst: het vergroten van de productiviteit en efficiëntie zijn de ultieme einddoelen waar MountQ graag aan meewerkt.

Voorkeuren en historische data - Voor bepaalde opdrachten is de ene medewerker (vb. wanneer alle onderhoudsopdrachten in het verleden uitgevoerd werden door een specifieke werknemer) meer geschikt dan een andere. Voorkeuren kunnen gelinkt worden, terwijl ook met ‘verboden’ medewerkers (vb. medewerker heeft niet de juiste certificaten of deed het net iets minder goed bij een vorige opdracht bij dezelfde klant) rekening gehouden wordt. Daarnaast worden alle interventies in een logboek per klant/werf/project bijgehouden om een historiek op te bouwen.

Real-time synchronisatie - Dringende interventies of acute problemen gooien jouw planning niet langer meer overhoop. MountQ zoekt steeds de meest optimale planning en stuurt wijzigingen onmiddellijk door naar de werknemer in kwestie. Wanneer nieuwe opdrachten ingepland worden, wordt de update onmiddellijk naar de mobiele werknemer verstuurd. Tegelijk wordt ook het planbord aangepast en geüpdatet bij alle dispatchers.

Resources op de juiste plaats - Behoud het overzicht welk materiaal nodig is om de opdracht uit te voeren en waar het zich precies (vb. per vestiging) bevindt.

Overzichtelijke opdrachtenlijst - Alle calls, opdrachten en acties worden verzameld en weergegeven in één overzichtelijke lijst. De manier waarop deze calls de dispatcher bereiken, kan volledig zelf gekozen worden.

Ook externen en onderaannemers - Stuur naast de eigen werknemers ook externen aan via het online platform voor onderaannemers. Opdracht worden hier op een overzichtelijke manier neergezet en gekoppeld aan de eigen software.